Apply now »
Date:  16 May 2024
Company: 
Location: 

Niš, RS, 18000

Specijalista za bezbednost i zdravlje na radu

O NAMA:
Kao jedan od najvećih provajdera telekomunikacionih infrastrukturnih usluga u region, CETIN Grupa pokreće digitalnu transformaciju obezbeđujući najsavremenija rešenja telekomunikacijske Infrastructure. Grupa CETIN podrazumeva četiri infrastrukturna operatera – CETIN Bugarska, CETIN Mađarska, CETIN Srbija I CETIN u Češkoj Republici i sa oko 3000 zaposlenih. Sa organizacijom u kojoj stalno radimo na poboljšanju I upravljanju zahtevima tehnologije, naš fokus je da primenimo najbolju telekom infrastrukturu u klasi I ispunimo izazovne zahteve tržišta. CETIN Srbija je pružalac usluge fiksne I mobilne infrastrukture telekom operaterima, internet provajderima I drugim kompanijama na srpskom I regionalnom tržištu I osnovan je 2020. Godine nakon što je zakonski odvojen od Telenora Srbija.

OPIS POSLA:


•    Rad u dinamičnom timu za nadzor nad primenom mera bezbednosti i zdravlja na radu;
•    Realizacija obuka zaposlenih u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu;
•    Učestvovanje u utvrđivanju faktora rizika i procena rizika na radnom mestu i u radnoj okolini;
•    Primena mera za bezbedan i zdrav rad u skladu sa važećim normativima;
•    Svakodnevno praćenje i kontrola primene mera bezbednosti i zdravlja na radu na terenu širom Srbije, kako od strane CETIN zaposlenih, tako i od strane zaposlenih kod podizvođača;
•    Saradnja  sa ovlašćenim licima kod podizvođača, savetovanje, kao i kontrola zakonom propisane dokumentacije u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
•    Podizanje svesti kod zaposlenih u CETINU ali i kod izvođača, o značaju primene preventivnih mera za bezbedan i zdrav;
•    Učestvovanje u izradi preventivnih mera u skladu sa procedurama rada i procenom rizika;
•    Predlaganje preventivnih mera u pogledu bezbednosti i zdravlja na radu;
•    Vođenje evidencija u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu kod poslodavca i kontrola evidencija kod podizvođača;
•    Informisanje zaposlenih u pogledu: rizika na radu, mera bezbednosti i zdravlja na radu, kao i mera i aktivnosti za unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu, specifičnim rizicima i sl. a u skladu sa zahtevima bezbednosti i zdravlja na radu;
•    Učestvovanje u analizi stanja o primeni mera za bezbedan i zdrav rad od strane zaposlenih u CETINU i kod izvođača;
•    Sačinjavanje izveštaja o primeni mera za bezbedan i zdrav rad od strane zaposlenih u CETINU i kod izvođača;
•    Praćenje stanja u vezi povreda na radu zaposlenih kod podizvođača, učestvovanje u utvrđivanju njihovih uzroka i priprema izveštaje u vezi sa predlozima mera za njihovo otklanjanje;
•    Praćenje poštovanja propisa u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom na terenu, od strane podizvođača i njihovih zaposlenih;
•    Učestvovanje u organizaciji poslova bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu, kao i podzakonskim aktima u ovoj oblasti;
•    Obavljanje drugih poslova na osnovu svojih kapaciteta, a na zahtev rukovodioca.

 

ZAHTEVANE KVALIFIKICAJE:
•    Visoko obrazovanje obima od najmanje 180 ESPB bodova u okviru obrazovno-naučnog polja tehničko-tehnoloških nauka;
•    Posedovanje Uverenja o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu;  
•    Godinu dana prethodnog radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima koji podrazumevaju kontrolu primene mera i propisa u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu; 
•    Vozačka dozvola B kategorije – aktivan vozač; 
•    Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office);
•    Samostalnost u radu i donošenju odluka;
•    Dobre organizacione sposobnosti i objektivnost u nadzoru nad poštovanjem propisa od strane zaposlenih u CETINU, kao i zaposlenih kod izvođača; 
•    Poželjno radno iskustvo u telekomunikacionoj industriji.

ŠTA MI NUDIMO:

 

•   “open space” radni prostor i fleksibilno radno vreme  

•    Programe obuke i razvoja
•    25 dana plaćenog odmora godišnje
•    Računar, mobilni telefon I tarifni paket u skladu sa politikom kompanije
•    Privatno zdravstveno osiguranje
•    Rekreacijski I zdravstveni program
•    Učešće u sistemu godišnjeg bonusa
•    Konkurentni uslovi
 

 

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Apply now »