Apply now »
Date:  27 May 2024
Company:  Yettel Bulgaria
Location: 

Sofia, BG

Сервизен специалист

Описание на ролята:

 

Сервизния специалист извършва поправка на мобилни телефони, следвайки техническите и сервизни процедури на компанията и на производителите.

 

Твоите отговорности ще са:

 

 • Да спазваш условията, изискванията и процедурите на доставчиците, осъществяващи регулярен одит
 • Да проверяваш приемането на мобилни телефони и прилежащата документация към тях
 • Да предоставяш качествени и навременни сервизни услуги
 • Да осигуряваш първоначална проверка на мобилните телефони, поправя ги в съответствие с нивото на оторизиран сервиз и извършва крайната проверка след ремонта, за да се увери в качеството
 • Обновява софтуерните приложения, необходими за подобряването на устройствата според инструкциите на производителя

 

От теб бихме очаквали:

 

 • Диплома по телекомуникации в Технически университет, Колеж или техникум (за предпочитане с насоченост телекомуникации)
 • Отлични компютърни умения
 • Аналитичен начин на мислене и методичен подход при решаване на проблеми
 • 1+ години в техническата сфера
 • Добро владеене на английски език (писмено и говоримо)
 • Да си проактивен, иновативен, гъвкав и лесно приспособим
 • Да можеш да работиш под напрежение и да спазваш определените срокове
 • Да имаш отлични организационни умения

Apply now »